Συζητήσεις
Κάθε προβληματισμός είναι καλό να αντιμετωπίζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο συγκεκριμένος χώρος προσφέρεται για συζήτηση και έκφραση ανησυχιών των εκπαιδευτικών με σεβασμό στους συναδέλφους αλλά πρωτίστως στο ίδιο το παιδί. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συζήτηση ή/ και να δημιουργήσει μια δική του.
   --
Θέματα
   --
Δημοσιεύσεις
3
Ακόλουθοι
Ναι Όχι
Απόκρυψη μηνυμάτων θέματος
Ναι Όχι
Ενεργοποίηση μέγιστης κύλισης
Όλες οι δημοσιεύσεις κάτω από αυτό το θέμα θα σχετίζονται διαγράφτηκε ?
Πρόχειρο σε εκκρεμότητα ... Κάντε click για να συνεχίσετε την επεξεργασία
Απόρριψη προχείρου